Tekstvak: Red Lobster Divers

Omgangsregels

Omgangsregels binnen de stichting en duikschool Red Lobster Divers

 

Wij, als bestuur, vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en met respect behandelt.

 

Dit betekent dat wij binnen onze stichting en duikschool alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals; pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 

Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, kinderen, ouders en andere bezoekers, dat zij mee werken aan het handhaven van de omgangsregels.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dat zouden er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 

De omgangsregels van de Red Lobster Divers.

. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.     

       Iedereen telt mee binnen de Red Lobster Divers.

. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

. Ik val de ander niet lastig.

. Ik breng de ander geen schade toe.

. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

. Ik maak op geen enkele manier misbruik van mijn machtspositie.

. Ik negeer de ander niet.

. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

. Ik vecht niet; ik gebruik geen geweld; ik bedreig de ander niet; ik neem geen wapens mee.

. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

       Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt aan. Als ik het nodig vind, meld ik dit bij de vertrouwenspersoon.

 

Onze vertrouwenspersoon is Marian Burghout tel. 06-20043115

E-mail: marian@redlobsterdivers.nl

We verwachten van iedereen dat hij/zij zich houdt aan de hierboven beschreven omgangsregels.

Wie dit doet, is van harte welkom bij de Red Lobster Divers.

 

December 2017

Bestuur Red Lobster Divers