Tekstvak: Red Lobster Divers

Financieel jaarverslag 2016

Toelichting

 

Balans

 

De activa van de stichting bestaan alleen uit bank en kasgelden.

 

Resultatenrekening

 

Sponsering Giften Donaties :

 

Geen Giften/Donaties ontvangen.

 

Administratiekosten:

 

Dit betreft de bankkosten en kosten van de webhosting.

 

Huur Zwembad:

 

Dit betreft kosten in verband met de huur van het zwembad (Tongelreep).

 

Diversen:

 

Dit betreft onder andere een bijdrage aan de Stichting Duikspots Noord-Brabant Oost hetgeen ons in staat stelt om onbeperkt gebruik te maken van de duikplassen onder beheer van deze stichting. Ook hebben wij zitting in het bestuur van deze stichting om onze belangen veilig te kunnen stellen.

In 2016 is er 1 vakantie georganiseerd. Dit jaar zijn we naar Bonaire geweest. We zijn met een groep van 14 personen waarvan 5 deelnemers, 6 begeleiders, 2 niet begeleidende duikers en 1 niet duiker. De begeleiding van de duikschool heeft afgezien van declaratie van de begeleidingsuren wat ons een voordeel van 517,91 opgeleverd heeft.

 

Duiken voor iedereen:

 

Vanuit de provincie Noord-Brabant is een project gesubsidieerd om voor meer mensen duiken mogelijk te maken. Met behulp van deze subsidie hebben we in de Emiliusschool (Son en Breugel) en de Severinus school (Veldhoven). Dit betreft een 2 jarig project. Deze kosten hebben voornamelijk te maken met een vergoeding aan de aan deze stichting gelieerde duikschool.

Dit project is afgelopen per 31 december 2016.

 

Intro duiken:

 

Dit betreft vergoedingen voor intro duiken die wij georganiseerd hebben.