Tekstvak: Red Lobster Divers

ANBI 3

De stichting heeft sinds 18 oktober 2016 een ANBI status.

Hiervan beschrijving doelstelling en copy jaarverslag

Samenstelling bestuur                                                                                                                                                                                                  Voorzitter H. Rooijmans, secretaris en penningmeester J. Kloosterboer en bestuurslid J. van Bree.

 

Beloningsbeleid

Stichting Red Lobster Divers heeft geen personeel in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.

 

Verslag

In 2015 heeft de stichting de volgende activiteiten georganiseerd:

In 2015 waren er ca. 75 deelnemers en 35 vrijwilligers actief op diverse locaties, te weten:

- Zwembad “de Kuip” op het Rijtven in Deurne op maandag- en woensdag avond.

- Mytyl school Eindhoven op dinsdag en vrijdag als schoolse- en naschoolse activiteit.

- Tongelreep op vrijdagavond in het Springbad (5 m. diep)

- Emilius school in Son en Breugel op woensdag als schoolse en naschoolse activiteit.

- Severinus in Veldhoven op vrijdagmiddag.

 

Daarnaast zijn er buitenwaterduiken georganiseerd voor de meer gevorderde deelnemers. Dit vond plaats op zondagmorgen en woensdagavond in plassen in de omgeving (Bijv. Aqua Best, Groene Heuvels). In de (school)vakantieperiode is er gedoken in Zeeland, Vinkeveen en andere verder weg gelegen en “moeilijkere” plassen voor het hoogste niveau deelnemers. Dit is tevens een voorbereiding en selectie voor de duikvakanties. In het voorjaar is er een vakantie naar Egypte georganiseerd.

Voor alle buitenwaterduiken geldt dat er gedoken wordt met twee, soms drie begeleiders. De begeleiders zijn allen ervaren duikers, waarvan diverse ook opgeleid zijn om personen met een beperking te begeleiden. Binnen de duiksport zijn er instanties, die hiervoor opleiden tot zgn. “Dive Partner”. Hierin wordt verteld hoe in specifieke gevallen mensen dienen te worden benaderd, fysiek geholpen, mentaal geholpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Uiteindelijk kunnen deelnemers bij gebleken geschiktheid een regulier brevet halen, of (zoals in de meeste gevallen) een specifiek op hun mogelijkheden en vaardigheden toegesneden brevet halen, zoals een DDI (Disabled Divers International) brevet.

Regelmatig zijn er demo’s en clinics gehouden, om de mensen bekend te laten worden met de snorkel- en duiksport en om te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking (en dat zijn er heel wat).

De trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door een aan de RLD gelieerde duikschool. De dagelijkse coördinatie van de activiteiten ligt ook bij de duikschool.

 

Financiële verantwoording.

Volgende pagina voor het financiële verslag.