Red Lobsters Divers: Meer dan duiken alleen 

 

Sinds 1996 verzorgt de stichting Red Lobster Divers snorkel- en duikactiviteiten voor mensen met een beperking. De beperking kan lichamelijk, verstandelijk of psychisch zijn.

Door middel van het geven van voorlichting en advies en het verzorgen van aangepaste lessen worden mensen met een beperking opgeleid voor een regulier of aangepast duikbrevet. Daarnaast organiseert de stichting buitenwaterduiken in Nederland en duikvakanties in het buitenland.

 

De stichting voorziet in een behoefte waar een gewone duikvereniging niet aan kan voldoen.

De theorielessen worden aangepast aangeboden; dat wil zeggen dat er per keer maar een klein beetje informatie wordt gegeven. Dit heeft tot gevolg dat de meeste deelnemers ongeveer een jaar over de duiktheorie doen.

Ook in het water is er individuele aandacht voor de deelnemers. Over het algemeen wordt er één op één gedoken en mensen met een ernstige lichamelijke beperking beschikken zelfs over twee begeleiders.

 

De stichting maakt het dus mogelijk om te duiken, maar kan de beperking zelf niet wegnemen. Ook mensen die, na gebleken geschiktheid, een regulier brevet halen, zullen waarschijnlijk nooit in staat zijn om zelfstandige duiken te maken. De beperking zorgt ervoor dat deelnemen aan de gewone activiteiten van een vereniging vaak toch problematisch is.

 

Wat betekent Red Lobster Divers voor de deelnemers?

Naast het leren snorkelen en duiken als vaardigheid levert Red Lobster Divers een belangrijke bijdrage aan het algemeen welzijn van de deelnemer.

Diverse interviews met deelnemers, begeleiders en ouders hebben aangetoond dat de winst groter is dan het eventueel behalen van een duikbrevet.

Voor mensen met een autistische stoornis of voor mensen die leiden aan een psychische stoornis zoals schizofrenie is de prikkelvrije onderwaterwereld een verademing. Hier komen ze volledig tot rust. Deze rust kunnen ze ook na het duiken vasthouden, zodat ze bijvoorbeeld die avond geen slaaptablet nodig hebben om in te slapen. Ook het feit dat alles veel langzamer gaat, dat er onder water niet tegen ze gepraat kan worden en dat het belangrijk is om rustig in en uit te ademen, is voor deze mensen erg belangrijk..Daarnaast geven ze aan dat ze vaardigheden leren die boven water minder van belang zijn dan onder water, zoals het volledig vertrouwen op je duikmaatje.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vooral een enorme opsteker voor hun zelfvertrouwen. Op veel gebieden kunnen ze niet mee vergeleken met leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Ze zijn er apetrots op dat ze duiken en vertellen dat ook op school en aan vrienden. Hier oogsten ze bewondering mee waardoor ze het gevoel hebben ook mee te tellen. Verder verleggen ze door te duiken ongemerkt hun grenzen, hetgeen ook boven water een positieve invloed op de deelnemer heeft.

Bij mensen met een lichamelijke beperking spelen weer andere zaken een grote rol. Zelfs iemand die volledig verlamd is, maar zelfstandig kan ademen, kan (met de nodige ondersteuning) leren duiken. Dit roept een gevoel van vrijheid bij ze op omdat ze hun  beperkingen, als ze onder water zijn, kunnen overstijgen. Zo is een koprol maken voor deze duikers onder water geen enkel probleem. Dit is uiteraard een enorme opsteker voor hun zelfvertrouwen. De motivatie om te duiken neemt toe als de deelnemers merken dat ze hun grenzen kunnen verleggen door te duiken.

Omdat de meeste mensen met een lichamelijke beperking niet zelf met hun materiaal kunnen sjouwen, zorgen de begeleiders ervoor dat het duikmateriaal op de juiste plaats komt en helpen ze de mensen met het aan- en uitkleden.

De begeleiders geven overduidelijk aan dat ze mensen zien veranderen na een aantal duiklessen. Deelnemers stralen meer zelfvertrouwen uit en zijn trots op hun duikprestaties.

Ook de ouders merken vooruitgang in het sociale gedrag van hun zoon of dochter. Doordat er onder water niet gespoken kan worden, maar de communicatie via gebaren verloopt, is het absoluut noodzakelijk dat de duiker oogcontact houdt en zijn concentratie vasthoudt. De kinderen gedragen zich hierdoor ook boven water vrijer, luisteren beter en kunnen zich beter concentreren. Alle deelnemers komen met enthousiaste verhalen thuis na het duiken.

 

Red Lobster Divers is een gewone stichting (en binnenkort een vereniging) waar de leden, net als bij andere verenigingen, moeten voldoen aan hun verplichtingen. Er wordt van ze verwacht dat ze op tijd zijn, zich afmelden bij afwezigheid en zich houden aan de regels van het zwembad.

Bovenstaande geeft echter wel aan dat de Red Lobster Divers voor meer staan dan duiken alleen.

 

3 december 2007 Marleen Pollen

 

Tekstvak: Red Lobster Divers