Tekstvak: Red Lobster Divers

Vrijwilligers beleid

Notitie vrijwilligersbeleid bij Red Lobster Divers

 

De vrijwilligers vormen de ruggengraat zowel voor de stichting Red Lobster Divers als voor de duikschool. Zonder vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten niet uitvoeren.

Daarom vindt het bestuur het belangrijk om een gedegen vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.

Deze notitie is een eerste aanzet daartoe.

 

Nieuwe vrijwilligers hebben een introductiegesprek met Frans. Tijdens dit gesprek krijgen ze op papier alle relevante informatie, o.a. de gedragsregels. Nadat ze in het zwembad geweest zijn, neemt een bestuurslid contact met hem/haar op. Na drie maanden wordt er opnieuw contact opgenomen met deze vrijwilliger.

Zieke vrijwilligers worden gebeld door een bestuurslid/Frans als niet duidelijk is wat er aan de hand is en hoe lang de ziekte gaat duren. Bij ernstige ziektes volgt er een persoonlijk bezoek van een bestuurslid met een attentie.

En maal per jaar wordt de vrijwilligers een etentje o.i.d. aangeboden.

1 x per jaar heeft het bestuur plenair overleg met de vrijwilligers.

Dit kan gecombineerd worden met punt 3.

En van de bestuursleden wordt belast met vrijwilligerszaken. Als een vrijwilliger het oneens is met het een en ander, dan kan dit bestuurslid ingeschakeld worden. Dit bestuurslid wordt alleen ingeschakeld als de directbetrokkenen er niet uit komen. Ook zal dit bestuurslid af en toe aanwezig zijn tijdens het duiken.

Frans krijgt ondersteuning van een bestuurslid en/of een vrijwilliger om een aantal praktische zaken (bijvoorbeeld fondsen werven) te regelen.

Als een vrijwilliger stopt, volgt er altijd een (telefonisch) gesprek met een bestuurslid.

Minimaal 1x per jaar heeft een vrijwilligers een (telefonisch) voortgangsgesprek met een bestuurslid.

 

Van iedere vrijwilligers wordt relevante informatie vastgelegd. Hieronder wordt verstaan: wanneer gestart is, in welke groep, welke brevetten hij/zij heeft, welke afspraken er gemaakt zijn, op welke termijn deze afspraken nagekomen dienen te zijn, contacten met het bestuur en wanneer iemand gestopt is (met vermelding van reden).

 

 

December 2017

Bestuur Stichting Red Lobster Divers