Tekstvak: Red Lobster Divers

Huishoudelijk reglement 2018

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 

Beleid.

Het beleidsplan wordt 1x per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Deze wijziging dient goedkeuring van het bestuur te krijgen.

 

Taken en bevoegdheden.

Betalingen van bedragen hoger dan € 500 dienen goedkeuring van tenminste 1 bestuurslid, anders dan de penningmeester.

 

Communicatie.

Externe communicatie (radio, tv, schrijvende pers, etc.) dient altijd met medeweten van het bestuur te geschieden. Hierbij dient het RLD-logo gebruikt te worden en de website vermeld te worden.

Communicatie met de vrijwilligers ligt vast in het artikel “Notitie vrijwilligersbeleid d.d. 01-11-2010”.

Regels voor omgangsvormen tussen deelnemers en begeleiders liggen vast in het artikel “Omgangsregels d.d. 02-01-2010”.

 

Donaties.

Elk afzonderlijk bestuurslid is bevoegd donaties te accepteren, onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur. Donaties kunnen uit zowel (relevante) goederen al geld bestaan.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen donateur worden. Kosten voor donateurschap worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Als tegenprestatie zal, in geval van een bedrijfsdonatie het betreffende bedrijfslogo op de RLD-website vermeld worden. Het geven van een clinic (als bedrijfsactiviteit) behoort tot de mogelijkheden.

 

Slotbepaling.

      

 

Wijziging van het huishoudelijk regelement dient door het bestuur geaccordeerd te worden.

 

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist de voorzitter.