Tekstvak: Red Lobster Divers

ANBI 2

De stichting heeft sinds 18 oktober 2016 een ANBI status.

Hiervan beschrijving doelstelling en copy jaarverslag

Beleid t.a.v. Begeleiders:

- Duikende begeleiders zijn allemaal gebrevetteerd door een erkende organisatie (NOB, PADI, etc.). Cursussen voor aanvullende vaardigheden worden gegeven om het niveau van begeleiding zo hoog mogelijk te krijgen. Dit geldt zowel voor, op duiken toegepaste EHBO, als voor aangepaste begeleiding van personen met een beperking (DDI en NOB).

- Het doel is de kosten voor deze training van de vrijwilligers door de Stichting te laten dragen. Bij onvoldoende financiële middelen wordt een eigen bijdrage van de vrijwilligers gevraagd.

- Een bestuurslid is belast met vrijwilligerszaken. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld (Marian Burghout). Deze heeft hiervoor een training gehad en is bereikbaar via e-mail adres: vertrouwenspersoon@redlobsterdivers.nl.

 

Beleid t.a.v. veiligheid:

- Het niveau van de deelnemers, met de daaruit voortvloeiende duikmogelijkheden (alleen zwembad, beperkt buitenwater, uitgebreid buitenwater of buitenlandvakantie) wordt vastgesteld door de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool en het kader. Bij buitenwaterduiken wordt minimaal met twee begeleiders per deelnemer, met een aangepast brevet, gedoken en indien de zelfredzaamheid van de deelnemer ontoereikend is, met drie begeleiders.

- Eén van de kaderleden treedt op als vertrouwenspersoon voor deelnemers. Ter voorkoming van ongewenst gedrag is altijd meer dan één persoon aanwezig in kleedruimtes, het zwembad, de auto, etc.

- Er is bij elke duikactiviteit een uitgebreide EHBO kist aanwezig, aangevuld met een zuurstoffles met toedienmasker en een AED.

 

Algemeen beleid:

- Een ieder, die om wat voor reden dan ook niet past binnen een reguliere duikvereniging dient (binnen de eisen om te kunnen snorkelen en / of duiken) een plaats te kunnen vinden binnen RLD.

- Het bestuur komt minimaal zesmaal per jaar bijeen, tezamen met de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool.

- Minimaal eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers.

- Bij ziekte, verjaardagen, etc. toont het bestuurslid, belast met vrijwilligerszaken, namens de Stichting belangstelling.

 

Financiering

Inkomsten worden hoofzakelijk verkregen door het ontvangen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten e.d.