Tekstvak: Red Lobster Divers

ANBI

 

ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Red Lobster Divers, duiken met een beperking

RSIN: 812536940

Vestigingsadres: Josef Israelsstraat 17, 5753 CX Deurne

Telefoonnummer: 0493-316375

E-mail adres: info@redlobsterdivers.nl

Doelstelling

Het stimuleren van deelname aan snorkel- en duikactiviteiten voor mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve, leer- en/of verstandelijke beperking. (autisme, syndroom van Down, spierziektes, aangeboren hersenafwijkingen, gedragsstoornissen, etc.).

Personen met een beperking kunnen door de Stichting RLD deelnemen aan een sport, die normalerwijze niet of minimaal toegankelijk is voor de doelgroep waarop de Stichting zich richt. Door de structuur die nodig is om goed en veilig te kunnen duiken, het zich gewichtsloos voelen onder water, de rust onder water en het noodzakelijke vertrouwen in een ander (de buddyís), functioneren veel deelnemers hierdoor beter in het dagelijks leven. Het zelfvertrouwen neemt toe (ďik kan duiken en dat is stoerĒ).

Beleid

Beleid t.a.v. deelnemers:

-Door middel van gerichte en aangepaste training de deelnemers in staat stellen aan snorkel- en duikactiviteiten deel te laten nemen. Elke deelnemer opleiden tot het maximale niveau dat hij kan of wil bereiken.

- Binnen- en buitenwaterduiken en vakanties organiseren, specifiek voor de verschillende niveaus van deelnemers. Kosten worden door de deelnemers zelf gedragen, tenzij zodanige financiŽle middelen binnen de Stichting beschikbaar zijn, dat van daaruit bijgedragen kan worden.

- In geval van buitenwaterduiken hebben de deelnemers een keuring ondergaan, waaruit blijkt dat er, met eventueel aanvullende maatregelen, medisch geen bezwaren zijn om de snorkel- en duiksport te beoefenen.

- Duikuitrustingen worden door de Stichting beschikbaar gesteld, met uitzondering van maatgevoelige zaken (vinnen, pak, duikmasker, etc.). De duikuitrustingen worden beheerd door de aan de Stichting gelieerde duikschool.

eleid t.a.v. Begeleiders:

- Duikende begeleiders zijn allemaal gebrevetteerd door een erkende organisatie (NOB, PADI, etc.). Cursussen voor aanvullende vaardigheden worden gegeven om het niveau van begeleiding zo hoog mogelijk te krijgen. Dit geldt zowel voor, op duiken toegepaste EHBO, als voor aangepaste begeleiding van personen met een beperking (DDI en NOB).

- Het doel is de kosten voor deze training van de vrijwilligers door de Stichting te laten dragen. Bij onvoldoende financiŽle middelen wordt een eigen bijdrage van de vrijwilligers gevraagd.

- Een bestuurslid is belast met vrijwilligerszaken. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld (Marian Burghout). Deze heeft hiervoor een training gehad en is bereikbaar via e-mail adres: vertrouwenspersoon@redlobsterdivers.nl.

 

Beleid t.a.v. veiligheid:

- Het niveau van de deelnemers, met de daaruit voortvloeiende duikmogelijkheden (alleen zwembad, beperkt buitenwater, uitgebreid buitenwater of buitenlandvakantie) wordt vastgesteld door de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool en het kader. Bij buitenwaterduiken wordt minimaal met twee begeleiders per deelnemer, met een aangepast brevet, gedoken en indien de zelfredzaamheid van de deelnemer ontoereikend is, met drie begeleiders.

- Eťn van de kaderleden treedt op als vertrouwenspersoon voor deelnemers. Ter voorkoming van ongewenst gedrag is altijd meer dan ťťn persoon aanwezig in kleedruimtes, het zwembad, de auto, etc.

- Er is bij elke duikactiviteit een uitgebreide EHBO kist aanwezig, aangevuld met een zuurstoffles met toedienmasker en een AED.

 

Algemeen beleid:

- Een ieder, die om wat voor reden dan ook niet past binnen een reguliere duikvereniging dient (binnen de eisen om te kunnen snorkelen en / of duiken) een plaats te kunnen vinden binnen RLD.

- Het bestuur komt minimaal zesmaal per jaar bijeen, tezamen met de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool.

- Minimaal eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers.

- Bij ziekte, verjaardagen, etc. toont het bestuurslid, belast met vrijwilligerszaken, namens de Stichting belangstelling.

 

Financiering

Inkomsten worden hoofzakelijk verkregen door het ontvangen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten e.d.

 

Beleid t.a.v. Begeleiders:

- Duikende begeleiders zijn allemaal gebrevetteerd door een erkende organisatie (NOB, PADI, etc.). Cursussen voor aanvullende vaardigheden worden gegeven om het niveau van begeleiding zo hoog mogelijk te krijgen. Dit geldt zowel voor, op duiken toegepaste EHBO, als voor aangepaste begeleiding van personen met een beperking (DDI en NOB).

- Het doel is de kosten voor deze training van de vrijwilligers door de Stichting te laten dragen. Bij onvoldoende financiŽle middelen wordt een eigen bijdrage van de vrijwilligers gevraagd.

- Een bestuurslid is belast met vrijwilligerszaken. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld (Marian Burghout). Deze heeft hiervoor een training gehad en is bereikbaar via e-mail adres: vertrouwenspersoon@redlobsterdivers.nl.

 

Beleid t.a.v. veiligheid:

- Het niveau van de deelnemers, met de daaruit voortvloeiende duikmogelijkheden (alleen zwembad, beperkt buitenwater, uitgebreid buitenwater of buitenlandvakantie) wordt vastgesteld door de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool en het kader. Bij buitenwaterduiken wordt minimaal met twee begeleiders per deelnemer, met een aangepast brevet, gedoken en indien de zelfredzaamheid van de deelnemer ontoereikend is, met drie begeleiders.

- Eťn van de kaderleden treedt op als vertrouwenspersoon voor deelnemers. Ter voorkoming van ongewenst gedrag is altijd meer dan ťťn persoon aanwezig in kleedruimtes, het zwembad, de auto, etc.

- Er is bij elke duikactiviteit een uitgebreide EHBO kist aanwezig, aangevuld met een zuurstoffles met toedienmasker en een AED.

 

Algemeen beleid:

- Een ieder, die om wat voor reden dan ook niet past binnen een reguliere duikvereniging dient (binnen de eisen om te kunnen snorkelen en / of duiken) een plaats te kunnen vinden binnen RLD.

- Het bestuur komt minimaal zesmaal per jaar bijeen, tezamen met de instructeur van de aan de Stichting gelieerde duikschool.

- Minimaal eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers.

- Bij ziekte, verjaardagen, etc. toont het bestuurslid, belast met vrijwilligerszaken, namens de Stichting belangstelling.

 

Financiering

Inkomsten worden hoofzakelijk verkregen door het ontvangen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten e.d.

 

 

Samenstelling bestuur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Voorzitter H. Rooijmans, secretaris J. van Spengen, penningmeester J. Kloosterboer en bestuurslid J. van Bree.

 

Beloningsbeleid

Stichting Red Lobster Divers heeft geen personeel in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.

 

Verslag

In 2015 heeft de stichting de volgende activiteiten georganiseerd:

In 2015 waren er ca. 75 deelnemers en 35 vrijwilligers actief op diverse locaties, te weten:

- Zwembad ďde KuipĒ op het Rijtven in Deurne op maandag- en woensdag avond.

- Mytyl school Eindhoven op dinsdag en vrijdag als schoolse- en naschoolse activiteit.

- Tongelreep op vrijdagavond in het Springbad (5 m. diep)

- Emilius school in Son en Breugel op woensdag als schoolse en naschoolse activiteit.

- Severinus in Veldhoven op vrijdagmiddag.

 

Daarnaast zijn er buitenwaterduiken georganiseerd voor de meer gevorderde deelnemers. Dit vond plaats op zondagmorgen en woensdagavond in plassen in de omgeving (Bijv. Aqua Best, Groene Heuvels). In de (school)vakantieperiode is er gedoken in Zeeland, Vinkeveen en andere verder weg gelegen en ďmoeilijkereĒ plassen voor het hoogste niveau deelnemers. Dit is tevens een voorbereiding en selectie voor de duikvakanties. In het voorjaar is er een vakantie naar Egypte georganiseerd.

Voor alle buitenwaterduiken geldt dat er gedoken wordt met twee, soms drie begeleiders. De begeleiders zijn allen ervaren duikers, waarvan diverse ook opgeleid zijn om personen met een beperking te begeleiden. Binnen de duiksport zijn er instanties, die hiervoor opleiden tot zgn. ďDive PartnerĒ. Hierin wordt verteld hoe in specifieke gevallen mensen dienen te worden benaderd, fysiek geholpen, mentaal geholpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Uiteindelijk kunnen deelnemers bij gebleken geschiktheid een regulier brevet halen, of (zoals in de meeste gevallen) een specifiek op hun mogelijkheden en vaardigheden toegesneden brevet halen, zoals een DDI (Disabled Divers International) brevet.

Regelmatig zijn er demoís en clinics gehouden, om de mensen bekend te laten worden met de snorkel- en duiksport en om te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking (en dat zijn er heel wat).

De trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door een aan de RLD gelieerde duikschool. De dagelijkse coŲrdinatie van de activiteiten ligt ook bij de duikschool.

 

FinanciŽle verantwoording.

Klik op onderstaande link voor het financiŽle verslag.

PDF toevoegen inzake het financiŽle verslag over 2015

 

Klik op onderstaande link voor het financiŽle verslag.

PDF toevoegen inzake het financiŽle verslag over 2015

 

Klik op onderstaande link voor het financiŽle verslag.

PDF toevoegen inzake het financiŽle verslag over 2015

 

Klik op onderstaande link voor het financiŽle verslag.

PDF toevoegen inzake het financiŽle verslag over 2015

De stichting heeft sinds 18 oktober 2016 een ANBI status.

Hiervan beschrijving doelstelling en copy jaarverslag