Anbi Verantwoording

Jaar 2023

Doelstelling Stichting Red Lobster Divers

Het stimuleren van deelname aan snorkel- en duikactiviteiten voor mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve, leer- en/of verstandelijke beperking. (autisme, syndroom van Down, spierziektes, aangeboren hersenafwijkingen, gedragsstoornissen, etc.).

Bestuursgegevens

Voorzitter Jaco Oversluizen, jhoversluizen@gmail.com

Secretaris en penningmeester Jan Kloosterboer, jan@redlobetsredivers.nl, tel.no  06-20568923

Bestuurslid Jos van Bree,  jos@redlobsterdivers.nl

Jaaroverzicht 2022


Balans

1-1-2022
31-12-2022

Vaste Activa

€ 0

€ 0

Kas/Bank

€ 3068

€ 5410

Totaal Activa

€ 3068

€ 5410
Eigen Vermogen

€ 3068

€ 5410

Kortlopende schulden

€ 0

€ 0

Totaal Passiva

€3068

€3068


Resultatenrekening

Omschrijvin
Debet
Credit

Saldo 1-1-2022


€ 3067,89
Opleidingen

€ 150


Sponsoring


€ 850

Adm. kosten

€ 119,40


PR + consumpties

€ 28,26


Huur Zwembad

€ 910


Diversen

€ 72,45

€ 72,45

Emiliusschool, Son


€ 1192,50

De Kuip, Deurne


€ 1580
Saldo 31-12-2022

€ 5410,28

Totaal

€ 6690.39

€ 6690.39Wil je het standaardformulier downloaden wat behoort bij de gegevens die de belastingdienst vraagt, dan je kun je dat hier vinden. Ook hebben we een beleidsplan opgesteld. De link vind je hier.

Adres

Kalverstraat 52, Eindhoven


Email

jhoversluizen@gmail.com


Phone

+31 6 16951986