Stichting bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter Jos van Bree
Secretaris en penningmeester Saskia Bootsman   tel.no  +31 6 14971647
Bestuurslid Jaco Oversluizen

Beloningsbeleid

Stichting Red Lobster Divers heeft geen personeel in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.